گالری

 • صعود کوه نوردان سراج به قله توچال

   

   این افراد ثابت کردند بجز عرصه کاری در ضمینه ورزش هم سراجان حرفی برای گفتن دارند . این تیم ورزشی به نمایندگی از صنف سراجان تهران تاکنون موفق شده اند چندین قله مرتفع ایران از جمله دماوند را فتح نمایند و پرچم صنف سراجان را با افتخار بر بام ایران (دماوند) برافراشته سازند

 • pic2

  pic_gal: 
 • pic1

  pic_gal: