پیام دوم رئیس اتحادیه

اعضاء محترم صنفی که علامت تجاری خود را ثبت می نمایند به اتحادیه اطلاع داده تا از تشابه اسمی 

جلوگیری شود .

تصویر اسلایدر خبری: 
چکیده: 
خلاصه پیام دوم رئیس اتحادیه